Rentoutuminen – avain tasapainoon

Rentoutuminen on tehokas keino hoitaa terveyttä ja pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Rentoutumisen idea on tasapainottumisessa - se on hiljentymistä, pysähtymistä sekä levollisuuden ja tasapainoisen tilan löytymistä. Rentoutuessa voi olla vapaa ulkoapäin asetetuista vaatimuksista ja siirtää arkipäivän huolet sivuun.

Taito rentoutua on meillä jokaisella synnynnäisenä ominaisuutena, mutta nykyisessä kiireisessä, stressaavassa ja usein aistiärsykkeitä täynnä olevassa elämäntyylissä tuo taito helposti unohtuu tai jää käyttämättä. Taito on kuitenkin opeteltavissa uudelleen. Rentoutusohjauksessa voi oppia erilaisia rentoutumistekniikoita, joita voi jatkossa hyödyntää omatoimisesti.

Rentoutuen voi oppia stressinhallintaa ja myös rauhoittua kohtaamaan ja käsittelemään erilaisia tunteita.

Pitkäkestoisena stressin on todettu kuluttavan elimistön voimavaroja ja aiheuttavan runsaasti niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin ei-toivottuja oireita. Koska stressi kuluttaa elimistön voimavaroja, se voi pitkittyessään altistaa erilaisille sairauksille, etenkin sydän- ja verenkiertoelimistön ongelmille.

Rentoutumisella on runsaasti positiivisia vaikutuksia, kuten lihasjännitysten laukeaminen, elintoimintojen ja aineenvaihdunnan tasapainottuminen, sykkeen ja verenpainetason madaltuminen sekä hermoston toiminnan tasapainottuminen. Tämä johtaa mm. veren stressihormonipitoisuuksien laskuun, mikä puolestaan parantaa immunologisen, hormonaalisen ja hermostollisen järjestelmän toimintaa. Mielihyvähormonin pitoisuus taas päinvastoin kasvaa. Tämä tuottaa hyvää oloa ja lievittää myös kiputiloja. Näiden hormonaalisten muutosten kautta rentoutumisella voidaan vaikuttaa vastustuskykyyn ja mielentilojen hallintaan positiivisesti. Rentoutuminen onkin erittäin tehokas keino jaksamisen ja hyvinvoinnin tueksi. Rentoutumista - sekä omatoimisena, että ohjattuna - käytetäänkin mitä erilaisimmissa tilanteissa ja tarkoituksissa, mm. voimien keräämiseen, sekä fyysisestä, että psyykkisestä rasituksesta palautumiseen, riittävän levon turvaamiseen, stressinhallintaan, jaksamisen tukemiseen, erilaisiin muihin itsehoidollisiin tarkoituksiin, urheiluvalmennukseen, voimavarojen vahvistamiseen, keskittymiskyvyn parantamiseen, luovuuden löytämiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen ja erilaisten elämäntapamuutosten tukena. Säännöllisesti toteutettu rentoutus nollaa tehokkaasti ylikierrokset ja parantaa immuniteettia ja hyvinvointia. Se lisää edellytyksiä oppimiselle, ongelmanratkaisukyvylle ja hallinnan tunteelle. Rentoutumisharjoituksilla voidaan siis vaikuttaa sekä elimistön fysiologiaan, että mielen toimintoihin.

Kaiken edellä kerrotun ohella on tärkeää muistaa, että rentoutuminen on ”vain” stressioireiden hoitamista eikä se siis tässä tarkoituksessa käytettynä korvaa niitä toimenpiteitä, joita tulee tehdä stressiä aiheuttavien tekijöiden korjaamiseksi. Rentoutuneena ihminen kuitenkin sietää ja kykenee selvittämään asioita paremmin kuin stressaantuneena. Rauhallisena ja rentoutuneena on helpompaa ymmärtää asioita ja löytää hyviä ratkaisu- ja toimintamalleja.

tehokas keino hoitaa terveyttä

 


idea on tasapainottumisessa


taito rentoutua on meillä jokaisella


rentoutuen voi oppia stressinhallintaa

 


stressi kuluttaa elimistön voimavaroja


rentoutumisella on runsaasti positiivisia vaikutuksia


tuottaa hyvää oloa ja lievittää myös kiputiloja

 


tehokas keino jaksamisen ja hyvinvoinnin tueksi


rentoutus nollaa tehokkaasti ylikierrokset


voidaan siis vaikuttaa sekä elimistön fysiologiaan, että mielen toimintoihin


ei korvaa niitä toimenpiteitä, joita tulee tehdä stressiä aiheuttavien tekijöiden korjaamiseksi