Suggestoterapia - avain muutokseen

Suggestoterapiassa uskotaan ja luotetaan ihmismielen voimavaroihin - muutoksen ja kehittymisen mahdollisuuteen. Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen niin henkisellä, sosiaalisella kuin fyysiselläkin tasolla. Terapian tavoitteet luo periaatteessa aina asiakas.

Suggestoterapia on lyhytterapeuttinen, ratkaisukeskeinen malli, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoosin antamia mahdollisuuksia auttaakseen asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Suggestoterapiatapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoosityöskentelystä, jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita ja yhtenä työkaluna käytetään suggestioita. Suggestoterapia ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan tarkoitus on herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan maailmankuvassa. Suggestoterapia on asiakkaan itsemääräämisoikeutta, arvomaailmaa ja maailmankuvaa kunnioittava lähestymistapa.

Suggestoterapian arvomaailma perustuu terveydenhuoltoalalla vallitseviin eettisiin ohjeisiin. Asiakastapaaminen on ehdottoman luottamuksellinen, ja suggestoterapeutti noudattaa terveydenhuoltoalalla yleisesti noudatettavaa vaitiolovelvollisuutta. Terapeutti toimii aina asiakkaansa hyväksi yhteisesti tehtyjen sopimusten pohjalta.

uskotaan ja luotetaan ihmismielen voimavaroihin

 

 


tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita

 

 


ei tarjoa valmiita ratkaisuja


asiakastapaaminen on ehdottoman luottamuksellinen